Varför Lundsby

Största möjliga värde för dig

Lundsby önskar skapa största möjliga värde för våra kunder. Det gör vi genom dialog och kunskapsdelning genom hela processen från start till mål. Vi agerar som din samarbetspartner under hela processen. Du kan vara säker på att vi skapar den bästa grunden för dig att ta beslut utifrån att investera i en biogasanläggning. Samtidigt ser vi till att du också kan känna dig trygg under hela processen fram till överlämnandet av biogasanläggningen, men också i förhållande till driften av anläggningen under den efterföljande tiden.

Din resa med Lundsby Biogas

Slide Inledande dialog
omkring dina
önskemål, möjligheter
och potential.
Säkerställande att
schematföljs + tillgång till
relevant kompetens och
information.
Fullt utbyte av
anläggningens
funktionalitet och
potential. Max
resultat = bra ROI.
Projektering och
precisering av den
bästa lösningen som
passar till just ditt
behov - bli inspirerad.
Vårt mål är att
skapa värde för dig
mot bakgrund av
vårt samarbete
och lösningar.
Flexibel, pålitlig
och transparent
orderprocess.
Okomplicerad överlämning av
anläggningen vid överenskommen
tidpunkt samt noggrann träning
av personalen i optimal
drift av anläggningen.
Dina önskemål och mål för
anläggningen uppnås fullt
ut och anläggningen fungerar
som den ska/ förväntas.
Vi ser till att
det kommer
snabb hjälp och
problemlösning.