augusti 11, 2021

Outrup Biogas 5 se

Vårt samarbete med Lundsby har fungerat riktigt bra. Lundsby har varit bra på att ge våra medarbetare rätt träning. – Jens Heilskov, driftledare, Outrup Biogas Läs […]
december 22, 2020

Vinkel Bioenergi 1 se

Vi förväntar oss att kunna producera 5-6 000 m3 gas i timmen på anläggningen. Just nu ligger vi på ca 100 000 i dygnet som vi […]
november 28, 2020

Outrup Biogas 1 se

Samarbetet med Lundsby har fungerat väl. Som samarbetspartner har Lundsby varit bra på att skapa trygghet för vår personal när det gäller att kunna driva anläggningen […]
november 23, 2020

Grønhøj Biogas 1 se

Anläggningen byggdes av Lundsby, och i det sammanhanget hade vi en tekniker knuten till oss under sex månader som skulle introducera oss i hur man driver […]
oktober 26, 2020

OL Biogas ApS 1 se

2017 beslutade vi att bygga ut biogasanläggningen för att kunna hantera fast biomassa. Expansionen placerades i händerna på Lundsby Biogas som etablerade ett utfodringssystem, vilket innebär […]
oktober 26, 2020

Viftrup Biogas P/S 1 se

Lundsby Biogas byggde under 2015 en biogasanläggning hos mig så att jag kunde leverera biometan till Spjald fjärrvärmeverk. Anläggningen har varit enkel att driva och jag […]
oktober 23, 2020

Madsen Bioenergi 1 se

På under 4 timmar kan vi producera det energibehov som ett vanligt egnahemshus förbrukar under ett helt år. – Boe Madsen, delägare, Madsen Bioenergi Läs mer […]
september 22, 2020

Vinkel Bioenergi 2 se

Anläggningen är speciellt uppbyggd i förhållande till omgivningen. Vi har valt en lösning där vi har en DCB-kran. Det ger stor flexibilitet eftersom vi skickar en […]
augusti 23, 2020

Outrup Biogas 2 se

Som en del av processen höll vi möten med representanter från Lundsby varje vecka – här utväxlade vi tankar och idéer om projektet. Det har varit […]