Samarbete

Vi ger dig ett stabilt beslutsunderlag

Vi vet att det är ett stort beslut att investera i en biogasanläggning. Därför är det viktigt för oss att ge dig den bästa möjliga grunden för att kunna fatta rätt beslut om din framtida anläggning. Det säkerställer vi genom att agera sparringpartner och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter med dig.

Vi inviterar dig till ett möte med erfaren driftspersonal på någon av våra anläggningar. Så får du en inblick i hur vardagen ser ut på en Lundsby biogasanläggning. Detta bidrar till en solid grund för dig att kunna fatta rätt beslut.