Om Lundsby Biogas

Vi ligger främst i den gröna omställningen

Som en av Danmarks största biogasutvecklare omsätter Lundsby Biogas många tusen tons biomassa till grön och CO2-neutral gas. Det gör vi på det mest effektiva sättet genom att projektera och bygga kompletta nyckelfärdiga biogasanläggningar. Vi samarbetar med olika leverantörer av uppgraderingsanläggningar när anläggningen ska leverera bionaturgas till naturgasnätet.

Lundsby Biogas levererar alltid en noggrant testad och driftsatt biogasanläggning samt en tillhörande korrekt träning av driftspersonalen. Vi erbjuder löpande support tills driftsansvarig känner sig trygg med både den tekniska och den biologiska delen av biogasanläggningen. Vi är medvetna om vikten av att alltid vara uppdaterad om de senaste kunskaperna och erfarenheten inom biogasanläggningar, och därför lämnas du som kund hos oss aldrig åt dig själv – kontakten bibehålls alltid.

Många års erfarenhet med biogasanläggningar säkerställer kvalitetslösningar

Under mer än 25 år har vi byggt robusta, flexibla och driftsäkra biogasanläggningar. Vi lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra anläggningslösningar, vilket vi säkerställer genom att alltid vara uppdaterade med ny kunskap och erfarenhet inom området, vilket vi bl.a. inhämtar genom löpande samarbete med våra befintliga kunder.

När du väljer Lundsby Biogas får du en samarbetspartner som gör en dygd av god, gedigen rådgivning. Vi erbjuder en trovärdig rådgivning från det första kundmötet och erbjuder möjlighet att komma ut och besöka en befintlig Lundsby-anläggning. Detta bidrar till en god förståelse för biogas och anläggningsfunktioner och ger samtidigt möjlighet att diskutera potentiella utmaningar och lösningar.

Vår historia

Lundsby Biogas har existerat sedan 1995 när företaget Lundsby Bioenergi A/S grundades av Erik Lundsby Andreasen. Under 2015 sålde Erik företaget till tre aktörer som övertog företaget. Företaget drevs vidare under namnet Lundsby Biogas A/S, som vi känner det idag.

Huvudägare är Stenger & Ibsen Construction A/S och två andra delägare som är den nuvarande tekniska chefen, Gert Rosenqvist och försäljningschef, Karsten Hjorth. Lundsby Biogas har över 25 års erfarenhet av uppförande av nyckelfärdiga biogasanläggningar. Lundsby Biogas har sitt huvudkontor i Løgstrup strax utanför Viborg i Danmark och ett dotterbolag i Sverige, Lundsby Biogas AB.

Vi har alltid kunden i fokus och det gör vi genom att lyssna till kundens behov och önskemål för att kunna erbjuda den bästa lösningen baserat på vår gedigna kunskap och erfarenhet. Grunden för att kunna tillmötesgå kunden på detta sätt är genom våra kompetenta och lojala medarbetare, som vi uppskattar mycket.