Vestjysk Biogas

Vestjysk Biogas
– En anläggning anpassad till omgivningen

Ambitionen hos Vestjysk Biogas var att bygg en anläggning anpassad till landskapets omgivningar, särskilt på höjden. På det sättet skulle anläggningen inte förstöra områdets vackra omgivningar.

Anläggningen upptar 80 000 tons biomassa om året, primärt bestående av restprodukter, majsensilage och gödsel.

Med hjälp av uppgraderingsdelen skickar anläggningen naturgasen via en 4,5 kilometer lång överföringsledning till naturgasens huvudstation i Bølling. Härifrån skickas årligen fem miljoner ton gas ut i naturgasnätet.

Projekt

Biogasanläggning med membranuppgradering till biometan

PLATS

Borris, Danmark

ÅRSPRODUKTION

5 000 000 Nm3 biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2017

”Från projektets början har vi haft ett riktigt gott samarbete med Lundsby. De har varit duktiga på att uppfylla våra önskemål – och sedan har de varit tillgängliga när vi har behövt hjälp, vare sig det har varit fråga om helger eller kvällar där anläggningen har behövt problemlösning.”

– Jesper Røn, driftsansvarig