Outrup Biogas

Outrup Biogas
– En ekologisk biogasanläggning

I Outrup nära Varde har fem lokala lantbrukare samarbetat kring investeringen i en biogasanläggning från Lundsby Biogas. Anläggningen är den andra ekologiska i sitt slag i Danmark och förväntas med en hantering av 125 000 ton biomassa per år kunna leverera grön energi till 4 300 hushåll och samtidigt uppnå en besparing på 7 600 ton CO2 per år.

Projekt

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Outrup, Danmark

Årsproduktion

8 000 000 Nm3 biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2019

”Som en del av processen höll vi möten med representanter från Lundsby varje vecka – här utväxlade vi tankar och idéer om projektet. Det har varit helt avgörande för oss med en samarbetspartner där vi kunde vara säkra på att våra synpunkter tas tillvara.”

– Peter Nissen, ägarrepresentant, Outrup Biogas