Madsen Bioenergi

Madsen Bioenergi
– Flexibel biogasanläggning

Hösten 2014 driftsatte Lundsby biogasanläggningen vid Madsen Bioenergi i Balling nordväst om Skive. Biogasanläggningen byggdes för att kunna hantera minst 130 000 tons biomassa årligen, men anläggningen kan enkelt hantera mycket mer.

Produktionen beräknades till ca 3,3 mn Nm3 bionaturgas per år, men produktionen är för närvarande på nästan 5 mn Nm3 bionaturgas per år. Bionaturgasen distribueras av HMN Naturgas och fördelas ut genom naturgasnätet.

Under den tidpunkten 2014 var denna biogasanläggning hos Madsen Bioenergi den största. Mycket har hänt sedan dess och idag bygger vi betydligt större anläggningar till exempel Vinkel Bioenergi vid Skive eller Vesthimmerland Biogas i Farsø.

Projekt

Biogasanläggning med uppgradering till biometan

PLATS

Balling, Danmark

ÅRSPRODUKTION

5 000 000 Nm3 biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2014