Grauballegaard Biogas

Grauballegaard Biogas
– robust och driftsäkert

Lundsby Biogas startade i juli 2021 Grauballegaard Biogas. Biogasanläggningen är placerad i Lemming norr om Silkeborg. Här finns möjlighet för leverans av biomassa från lantbruk i det omkringliggande området. Ägaren av Grauballegaard och delägare av Grauballegaard Biogas, Mads Niær Kristensen, kommer själv att bidra med en stor del av biomassan till anläggningen.

Biogasanläggningen är byggd för att hantera 89 000 ton biomassa om året, vilket ger en årlig produktion av 6 000 000 Nm³ biometan. Anläggningen hanterar biomassa som gräs, majs, djupströbädd och naturgödsel.

Den årliga produktionen på 6 000 000 Nm³ biometan motsvarar en värmeförbrukning för cirka 3 500 hushåll.

Projekt

Biogasanlæg med opgradering til biometan

Plats

Lemming, Danmark

ÅRSPRODUKTION

6.000.000 Nm³ biometan

DRIFTSÄTTNINGSÅRET

2021

”Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Lundsby og den rådgivning, vi har fået – både i forbindelse med at have fået foretaget analyser og bragt bakteriefloraen op i drift.”

– Jeppe Klug Madsen, Direktør