Slide VI LEVERERAR

Vi levererar det
bästa resultatet

VARFÖR LUNDSBY

BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

Individuellt anpassade lösningar med kvalitet och erfarenhet.

KUNSKAPSPARTNERr

Nära dialog med kunden före, under och efter driftsättning.

ROBUST OCH DRIFTS-SÄKER ANLÄGGNING

Enkelt och flexibelt arbetssätt ger framgång.

NYCKELFÄRDIG LÖSNING

Från projektering, bygglov och byggnation till driftsättning.

Vi erbjuder
robusta,
flexibla och driftsäkra
biogasanläggningar

Som en av Danmarks största biogasutvecklare ligger vårt dagliga fokus på att skapa en grönare framtid som är baserad på vår erfarenhet och vår kompetens inom biogasbranschen. Vår kompetens och erfarenhet gör oss till specialister i att bygga biogasanläggningar med högsta prestanda som är robusta, flexibla och driftssäkra.

Genom biogasanläggningar
bidrar vi till den gröna energiomställningen

Vi har över 25 års erfarenhet av utveckling och leverans av individuellt projekterade biogasanläggningar i olika storlekar och till flera olika användningsmöjligheter. Vår anläggning är anpassad efter kundens önskemål och behov. Våra case presenterar ett tvärsnitt av våra kundspecifika lösningar där du kan få inspiration till hur du kan ta del av denna gröna omställning.

Nyheter

Nya medarbetare vid Lundsby

This is custom heading element Välkommen till Rikke Nørskov och Lasse Sørensen. Rikke Nørskov är anställd som räkenskapsförare och kommer från flera liknande befattningar på företag […]

Lundsby Biogas har levererat nyckelfärdiga lösningar i 25 år (agrinews.dk)

This is custom heading element Står bakom några av världens största anläggningar: Lundsby Biogas har levererat nyckelfärdiga lösningar i 25 år Av Christian Carus På Lundsby […]

Så bygger vi
biogasanläggningar

Vi förstår hur viktigt det är för dig att ha tillgång till det rätta beslutsunderlaget om att investera i en biogasanläggning. Därför håller vi dig i handen som din aktiva partner, från start till mål. Det betyder att vi är din partner ända från första kontakten, genom designfasen, myndighetsbehandlingen och byggnationen fram till driftsättningen av anläggningen.

Lundsby Biogas är din samarbetspartner under hela projektet från start till mål, men samarbetet avslutas inte nödvändigtvis efter driftsättningen av anläggningen. Vi agerar gärna sparringpartner beträffande den efterföljande driften genom en löpande dialog och rådgivning. Så går du i tankar om att uppföra en biogasanläggning kan du tryggt välja Lundsby Biogas som din samarbetspartner. Tillsammans säkerställer vi att det blir till verklighet.

Inblick i produktionen av
biometan till gasnätet per timme

Vi ger dig här en ögonblicksbild av en av våra största biogasanläggningar anslutna till naturgasnätet. Du får insikt i anläggningens i kapacitet i timmen och hur stor CO2-undanträngning som uppnås vid biometan framför naturgas. Därutöver får du en inblick i hur många egnahemshus årliga uppvärmningsbehov som täcks av det producerade biometanet i timmen.

TON BIOMASSA/TIMME

Nm3 BIOMETAN PRODUCERAT/TIMME

Tons CO2-e UNDANTRÄNGNING/TIMME

EGNAHEMSHUS ÅRLIGA UPPVÄRMNINGSBEHOV TÄCKT/TIMME

Uttalanden från
våra samarbetspartners

Hos Lundsby värdesätter vi ett nära och gott samarbete. Här kan du läsa och låta dig inspireras av olika uttalanden från våra partners som beskriver deras Lundsby-anläggning och vårt samarbete.

Vårt samarbete med Lundsby har fungerat riktigt bra. Lundsby har varit bra på att ge våra medarbetare rätt träning.- Jens Heilskov, driftledare, Outrup BiogasLäs mer om caset
Vi förväntar oss att kunna producera 5-6 000 m3 gas i timmen på anläggningen. Just nu ligger vi på ca 100 000 i dygnet som vi i ägarkretsen är mycket stolta över.- Jeppe Klug Madsen, vd, Vinkel BioenergiLäs mer om caset
Tack vare Lundsby Biogas har vi fått en Biogasanläggning som är optimerad i förhållande till den biomassa vi har tillgång till.- Mads Niær Kristensen, VD och delägare, Grauballegaard BiogasLäs mer om caset
Samarbetet med Lundsby har fungerat väl. Som samarbetspartner har Lundsby varit bra på att skapa trygghet för vår personal när det gäller att kunna driva anläggningen på egen hand efter introduktionsprocessen.- Jens Heilskov, driftsansvarig hos Outrup BiogasLäs mer om caset
Anläggningen byggdes av Lundsby, och i det sammanhanget hade vi en tekniker knuten till oss under sex månader som skulle introducera oss i hur man driver anläggningen. Det var en man vi kunde kontakta dygnet runt. Han kunde svara på alla våra frågor och hjälpa oss.- Michael Thomsen, driftsansvarig, Grønhøj BiogasLäs mer om caset
2017 beslutade vi att bygga ut biogasanläggningen för att kunna hantera fast biomassa. Expansionen placerades i händerna på Lundsby Biogas som etablerade ett utfodringssystem, vilket innebär att vi nu kan lägga till djupströ, halm och andra generationens grödor.- Carsten Thesbjerg, vd, OL Biogas ApSLäs mer om caset
Lundsby Biogas byggde under 2015 en biogasanläggning hos mig så att jag kunde leverera biometan till Spjald fjärrvärmeverk. Anläggningen har varit enkel att driva och jag har producerat mer gas än jag först förväntade mig.- Knud Christensen, ägare, Viftrup Biogas P/SLäs mer om caset
På under 4 timmar kan vi producera det energibehov som ett vanligt egnahemshus förbrukar under ett helt år.- Boe Madsen, delägare, Madsen BioenergiLäs mer om caset
Lundsby Biogas har varit med på hela resan och inte minst i uppstartfasen, där Lundsby Biogas driftpersonal har säkerställt att anläggningen har driftsatts på rätt sätt. Vidare har Lundsby Biogas anpassade introduktionsprogram varit till stor hjälp för vår driftpersonal som skall sköta anläggningen på daglig basis.- Mads Niær Kristensen, VD och delägare, Grauballegaard BiogasLäs mer om caset
Anläggningen är speciellt uppbyggd i förhållande till omgivningen. Vi har valt en lösning där vi har en DCB-kran. Det ger stor flexibilitet eftersom vi skickar en stor mängd torrsubstans genom anläggningen varje dag.- Jeppe Klug Madsen, vd, Vinkel BioenergiLäs mer om caset
Som en del av processen höll vi möten med representanter från Lundsby varje vecka - här utväxlade vi tankar och idéer om projektet. Det har varit helt avgörande för oss med en samarbetspartner där vi kunde vara säkra på att våra synpunkter tas tillvara.- Peter Nissen, ägarrepresentant, Outrup BiogasLäs mer om caset
Nu får vi 8-10% mer biometan ur samma biomassa och mina kunder är mycket mer nöjda med gödseln med rötrester, eftersom svämtäcket på deras lagertankar är mycket mindre. En annan fördel är att gödseln med rötrester är tunnare och har mycket lättare inträngning i jorden på t.ex. gräsmarker, vilket tidigare var ett problem- Knud Christensen, ägare, Viftrup Biogas P/SLäs mer om caset
2020 utökade vi anläggningen igen och etablerade samtidigt en uppgraderingsanläggning som gör att vi kan producera biometan till naturgasnätet.- Carsten Thesbjerg, vd, OL Biogas ApSLäs mer om caset
Från projektets början har vi haft ett riktigt gott samarbete med Lundsby. De har varit duktiga på att uppfylla våra önskemål - och sedan har de varit tillgängliga när vi har behövt hjälp, vare sig det har varit fråga om helger eller kvällar där anläggningen har behövt problemlösning.- Jesper Røn, driftsansvarig, Vestjysk BiogasLäs mer om caset
Efter uppstart och driftsättning hade vi en tekniker från Lundsby ansluten till Outrup Biogas - tekniken gav oss goda möjligheter till sparring och dialog när vi behövde problemlösning, hade tvivel om anläggningen eller önskemål om olika programmeringar. Han var redo att hjälpa till – också under helger, kvällar och nätter.- Jens Heilskov, driftsansvarig hos Outrup BiogasLäs mer om caset
Hallen är byggd med en god höjd så att lastbilarna, utan att skräpa ned för mycket, kan lossa i en avskild miljö där vi kan samla den dåliga lukten. Så vi behöver inte störa våra grannar vilket är av stort värde för oss.- Jeppe Klug Madsen, vd, Vinkel BioenergiLäs mer om caset
Uppstarten av vår anläggning har gått smärtfritt och vår Biogasanläggning producerar enligt våra förväntningar. Vi är mycket nöjda med leveransen från Lundsby Biogas.- Mads Niær Kristensen, VD och delägare, Grauballegaard BiogasLäs mer om caset
De senaste två åren har vi inte haft så mycket koppling till Lundsby, då vi kunde driva anläggningen själva. Utbildningen från Lundsby har varit väldigt bra.- Michael Thomsen, driftsansvarig, Grønhøj BiogasLäs mer om caset
Min nya tank kan jag ha återbetald på ca 7 år. Det är jag mycket nöjd med när jag nu ser på alla de positiva sidovinster som tillkommit.- Knud Christensen, ägare, Viftrup Biogas P/SLäs mer om caset
Vi kan också konstatera att den "lätta" typen av biomassa, såsom glycerin och liknande produkter, successivt har ökat så mycket i pris att det inte är vettigt att tillsätta dem till anläggningen. Därför kommer det att vara meningsfullt att få ut mer gas av den mycket nedbrytbara men billiga biomassan. Vi planerar därför också att utvidga anläggningen med en efterlagertank för att förlänga uppehållstiden. Därför har vi vänt oss till Lundsby Biogas för att få deras syn på hur detta kan göras enklast och billigast.- Carsten Thesbjerg, vd, OL Biogas ApSLäs mer om caset
Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Lundsby och den rådgivning vi har fått - både i samband med att ha låtit genomföra analyser och ta bakteriefloran i bruk.- Jeppe Klug Madsen, vd, Vinkel BioenergiLäs mer om caset
Om vi har haft några önskemål om något som behövts göras annorlunda, har vi kunnat lösa det riktigt snabbt.- Jesper Røn, driftsansvarig, Vestjysk BiogasLäs mer om caset
Anläggningen är byggd för att kunna producera 1 650 kubikmeter rågas i timmen. Idag - två år efter driftsättningen - producerar vi lite mer än 1 650 kubikmeter rågas per timme, och det är vi mycket nöjda med.- Jens Heilskov, driftsansvarig hos Outrup BiogasLäs mer om caset
Jag upplevde att med den stora mängden torrsubstans i form av halm, djupströ och frögräshalm som tillsattes anläggningen hade jag en mycket hög andel torrsubstans i gödseln med rötrester. Därför beslutade jag under 2019 att etablera ännu en efteravgasningstank på 4 600 m3 och därmed förlängdes min uppehållstid.- Knud Christensen, ägare, Viftrup Biogas P/SLäs mer om caset
Jag kom till Outrup bara några få månader före idrifttagningen av anläggningen vilket gjorde att jag ganska snabbt fick insikt i saker och ting och blev bra rustad för att sedan överta driften.- Jens Heilskov, driftledare, Outrup BiogasLäs mer om caset

Vår kompetens och erfarenhet blir din lösning

Under 25 år har Lundsby Biogas uppfört robusta, flexibla och driftsäkra biogasanläggningar. Som din kunskapspartner tillför vi därför vår mångåriga erfarenhet in i projekteringen av varje enskild biogasanläggning.

Vi lägger stort fokus på konstant utveckling av våra anläggningslösningar, vilket kräver att vi hela tiden är uppdaterade i förhållande till nya kunskaper. Dessa nya kunskaper tillför vi till våra befintliga kunskaper och erfarenhet inom biogas, och på så sätt säkerställer vi den bästa lösningen. Vårt löpande och nära samarbete med existerande kunder gör det bland annat möjligt för oss att agera som den bästa samarbetspartnern.

Vi ser fram emot att
möta dig

Karsten Hjorth
CSO & Partner

Niels Pedersen
VD

Gert Rosenqvist
CTO & Partner