Ringsted Biogas klar til levering i december

By november 10, 2017Nyheder

Ringsted Biogas er bygget af Lundsby Biogas i 2018 som et såkaldt »gårdbiogasanlæg« og er nu under opstart med forventet levering på nettet pr. 1. december. Bag projektet står tre partnere: Michael Dejløw Mølgaard, Kim Kjær Knudsen og Peter Kjær Knudsen.

Biogasanlægget skal omdanne gylle og andet organisk materiale bl.a. affald fra Danish Crown til biogas, som efter en oprensning kan indgå som en del af naturgasforsyningen. Biproduktet er en afgasset gylle, der kan bruges som gødning på markerne. Anlægget kan omdanne 36.500 tons gylle til 6,1 mio. m3 biogas om året.

Hele anlægget består af op til seks reaktortanke, hvor biomassen omdannes til gas. Herfra ledes gassen over i et opgraderingsanlæg, hvor der fjernes CO2, vand og andre biprodukter fra biogassen, som ender som ren metangas og ledes ud i naturgasnettet.

www.ringstedbiogas.dk

Yderligere information

Kontakt Karsten Hjorth på kh@lundsbybiogas.dk eller +45 316 316 99