Erfaringsdeling til gavn for vore kunder og os selv

By marts 29, 2017Nyheder

For at opsamle og dele så mange driftserfaringer som muligt mødes gamle og nye driftsledere fra Lundsby Biogas´ kundekreds for at udveksle erfaringer.

Kun gylle og plantedele

I januar havde Viftrup Biogas ved Spjald besøg af Per og Kim Madsen fra Madsen Bioenergi og Flemming Nielsen fra Iglsø Biogas. Viftrup Biogas leverer biogas til Spjald Varmeværk, som siden opstart alene har brugt biogas til opvarmning i Spjald. Anlægget kører meget tilfredsstillende, og ejer Knud Christensen har gjort en dyd ud af at bruge gylle og grønne plantedele såsom halm, efterslet, frøgræshalm og lignende (2. generations afgrøder) som biomasse. Der kommer således ikke hjælpestoffer som glycerin i Viftrup Biogas-anlægget.

Fra venstre: Per Madsen, Knud Christensen, Flemming Nielsen, Kim Madsen og  Casper Christensen.

Nyt indfødningssystem fra Vogelsang

Brødrene Thorsen på Djursland fik den 7. marts besøg af Erik Kuhr og Flemming Nielsen fra Iglsø Biogas, hvor de fik ny viden om et nyt indfødningssystem – PreMixer – som Brdr. Thorsen-anlægget har testet for Vogelsang. Denne PreMixer vil blive implementeret i en række nye Lundsby Biogas-anlæg – heriblandt på Iglsø Biogas.

Her ses Erik Kuhr, Steffen Thorsen og Flemming Nielsen foran dosseringsmodulet.

Networking på Madsen Bioenergi I/S

Den 24. marts sluttede besøgsrunden hos Madsen Bioenergi I/S i Spøttrup, hvor der blev delt masser af erfaringer blandt driftslederne fra de tre biogasanlæg.

Brødrene Thorsen var ankommet til Madsen Bioenergi i egen helikopter.

Yderligere information

Kontakt Karsten Hjorth på kh@lundsbybiogas.dk eller +45 316 316 99