Kontrakt med Storde Biogas I/S

By maj 19, 2017Nyheder

Efter 4,5 år kan Lundsby Biogas nu endelig begynde byggeriet af et større biogasanlæg hos Storde Biogas I/S ved Bredebro i Sønderjylland.

Et længerevarende forløb er nu nået til vejs ende, og Lundsby Biogas har netop underskrevet kontrakt med Storde Biogas I/S om opførelse af et større biogasanlæg, der ved fuldlast kan producere 6-7 mio. m3 bionaturgas.

Anlægget vil få tilført 75-100 tons biomasse pr. år, primært husdyrgødning og 2. generationsafgrøder som halm og andre restprodukter fra landbruget.

En erstatning af 6.500.000 m3 naturgas giver en CO2-reduktion på over 3300 ton/år. Denne bionaturgas vil kunne forsyne mere end 3800 gennemsnitshusstande med varme året rundt.

Byggeriet påbegyndes i sommer i år, og selve anlægget forventes at kunne opstarte i juni 2018. Foruden Lundsby Biogas’ anlæg bliver der også etableret et Ammongas-opgraderingsanlæg, der kan producere 750 m3 metan i timen.

Storde Biogas I/S underskriver kontrakt med Lundsby BiogasFra venstre: Henrik Jacobsen (Ammongas), Dan Madsen (Ammongas), Gert Rosenqvist (Lundsby Biogas), Jens Peter Bech (Storde Biogas), Brian Eichner Bech (Storde Biogas), Jan Dahlmann (Storde Biogas), Niels Dahlmann, (Storde Biogas), Frank Serritslev Søndergaard (Storde Biogas) og Karsten Hjorth (Lundsby Biogas).

Brødrene Dahlmann har haft god vejledning fra nuværende ejer af et Lundsby Biogasanlæg, Anders Rosenkvist fra Holbæk Bioenergi. Anders har drevet sit biogasanlæg gennem fem år og forsynet Roager/Frifelt Fjernvarmeværk med 100% biogas til opvarmning af de to byer. Samtidig har han produceret ca. 3 mio. kW el, som er blevet sendt til elnettet. Anders har således stor driftserfaring med denne type anlæg og har bidraget med mange detaljer på det kommende anlæg ved Storde.

Anlægget placeres på Jan Dahlmanns ejendom, hvor han har et større kvægbrug.

Yderligere information

Kontakt Karsten Hjorth på kh@lundsbybiogas.dk eller +45 316 316 99