Iglsø Biogas A/S udvider allerede efter et halvt år i drift

By februar 7, 2019Nyheder

Efter mindre end et ½ år efter indvielsen af Iglsø Biogas A/S, har ejerne af anlægget allerede besluttet sig for at udvide.

De har indgået aftale med Naturgasdistributøren om at kunne levere mere bionaturgas til Naturgasnettet, og har derfor indgået aftale med Lundsby Biogas A/S om at stå for en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg. Anlægget er dog i forvejen ret stort, så det bliver ikke de store synlige forandringer på anlægget.

Der vil blive etableret en enkelt lagertank mere – ellers sker udvidelsen mest ved at tilføje- eller udskifte delelementer på anlægget, således kapaciteten bliver større.

Hele projektet forventes igangsat sidst på året og forventes færdigt primo 2020.

 

Se mere om projektet her:

Se projektet