Iglsø Agro og Biogas A/S

By juli 4, 2017Nyheder

Iglsø Agro og Biogas A/S blev indviet den 24. september 2018 og er nu i fuld drift og klar til test den 15. november. Målsætningen er en årlig produktion på 8,5 mio. m3 biometan.

Bag Igslø Agro og Biogas står fem landmænd med Flemming Nielsen i spidsen. Anlægget skal fortrinsvist modtage kvæggylle samt dybstrøelse og afgrøder som majs, græs og efterafgrøder eller grøn biomasse. Biogasanlægget vil årligt producere 3,6 mio. kubikmeter bionaturgas, som skal sendes ud i naturgasnettet. Naturgasmængden svarer til det årlige naturgasforbrug for 3700 husstande. (https://www.energy-supply.dk/article/view/479705/for_90_millioner_biogas_i_stoholm)

Lundsby Biogas står bag byggeriet:

– Det er første gang, at vi har brugt stålreaktortanke i et projekt, og resultatet er vi rigtig godt tilfredse med, siger Karsten Hjorth, projektchef i Lundsby Biogas.

Yderligere information

Kontakt Karsten Hjorth på kh@lundsbybiogas.dk eller +45 316 316 99