Hvad er biogas?

Biogas består af to gasarter – metan (Ch4) og kuddioxid (CO2). Biogas fremkommer ved en biologisk nedbrydningsproces, som starter når organisk materiale opvarmes i et anaerobt miljø (iltfrit). Normalt taler man om en mesofil proces, som foregår ved 37 – 42° C eller en termofil proces, som foregår ved 52 – 56° C. Der kan dog produceres biogas fra ca. 20° C til 56° C.

Den nyttige del af biogassen er metanen. Metan har en brændværdi på næsten det samme som naturgas, og kan anvendes til de samme formål. Biogas kan anvendes som brændsel i et gasfyr som producerer varme eller på et motor/generatoranlæg, som producerer el og varme.

Biogassen kan også opgraderes i et Opgraderingsanlæg. Herved fjernes den CO2, som er i biogassen, således alene metanen er tilbage. Metanen vil herefter kunne tilføres det eksisterende naturgasnet, og anvendes til samme formål, som for naturgas.

Biogas betragtes som CO2 neutralt, da der kun frigives den CO2 som de planter, som tilføres biogasanlægget i form af gylle, energiafgrøder og affaldsprodukter har optaget under vækst. Man kan dog sige, at ved at afbrænde og nyttiggør biogassen, fjernes den metan og lattergas, som vil blive frigivet gyllen, hvis ikke den kommer igennem et biogasanlæg, og disse gasser er op til 35 gange mere skadelig for atmosfæren end CO2.

Download vores gratis brochure

Du kan downloade vores brochure som pdf, og blive klogere på processen ved et biogasanlæg, samt få et udsnit af vores referencer.

Download her
download brochure om biogas