Grønhøj Bioenergi 2 – Klar til at udvide det eksisterende anlæg

By februar 7, 2019Nyheder

Det er efterhånden halvandet år siden at Grønhøj Bioenergi ApS blev sat i drift, og kunden er meget tilfreds med anlæggets resultater og pålidelighed.

Anlægget producerer en del over det budgetterede, hvilket har afstedkommet, at ejerne i længere tid har overvejet at udvide anlægget. Grønhøj Bioenergi ApS har derfor valgt at indgå aftale med Lundsby Biogas A/S om etablering af en udvidelse af anlægget.

Senest er dette behov blevet særdeles aktuelt, da Grønhøj Bioenergi ApS har indgået aftale om levering af biogas til Frederiks Kraft/Varmeværk. Således skal Frederiks i fremtiden opvarmes med grøn energi.

Udvidelsen vil blive igangsat i løbet af 2019, og forventes færdig primo 2020.