Fordele ved biogas

Hvilke miljømæssige fordele er der ved produktion af biogas?

Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform. Ved afbrænding af biogas frigøres der ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan og lattergas, som er væsentlige drivhusgasser. Disse opstår når husdyrgødning spredes på marken uden at være behandlet i et biogasanlæg. Derfor er produktion af biogas den billigste løsning til reduktion af drivhusgasemissionen.

En anden vigtig faktor er, at afgasset husdyrgødning har en større virkningsgrad af kvælstof på planterne end ubehandlet husdyrgødning. Dette gør at planterne lettere optager næringsstofferne i afgasset husdyrgødning. Dette medfører derfor mindre kvælstofudvaskning til grundvandet.

Hvilke økonomiske fordele er der ved at investere i et biogasanlæg?

Landbruget leverer traditionelt korn, kød og mælk. I Danmark har vi i de sidste 100 år været førende i netop at kunne levere disse varer i en høj kvalitet og fremstillet på en miljømæssig forsvarlig måde. Globaliseringen har dog gjort, at vi i Danmark er blevet meget afhængig af verdensmarkedet og skal løbende indstille os på verdensmarkedspriser. Dette er en stor udfordring for de fleste bedrifter.

Med et biogasanlæg udnyttes en eksisterende resurse (husdyrgødningen), eventuelle 2. generations afgrøder (halm, efterafgrøder, roetoppe etc.) samt energiafgrøder produceret på en del af landbrugsjorden. Derved får landbruget et bredere fundament, da produktionen kommer til at bestå af korn, kød, mælk og energi.

Da de fleste lande i øjeblikket substituerer produktionen af ”grøn” energi, er der netop for energidelen oftest en længerevarende sikring af prisen på energien. I Danmark løber det seneste energiforlig til 2020, og man forventer, at denne ordning som minimum fortsætter efter 2020.

Download vores gratis brochure

Du kan downloade vores brochure som pdf, og blive klogere på processen ved et biogasanlæg, samt få et udsnit af vores referencer.

Download her
download brochure om biogas