Vi går forrest i den grønne omstilling

Som en af Danmarks største biogasudviklere omsætter Lundsby Biogas mange tusinde tons biomasse til grøn og CO2-neutralt biometan og biometanol. Det gør vi på den mest effektive måde ved at projektere og bygge komplette turnkey-biogasanlæg.

Gennem mere end 25 år har vi bygget robuste, fleksible og driftssikre biogasanlæg. Vi lægger stor vægt på konstant at udvikle vores anlægsløsninger, hvilket vi sikrer ved altid at være opdateret ift. ny viden og erfaring på området, som vi bl.a. tilegner os gennem løbende samarbejde med vores eksisterende kunder.

Skal vi vente til 2025, eller skal vi gøre noget nu?

Som en af Danmarks største biogasudviklere er Lundsby Biogas’ vigtigste opgave at bidrage til en grønnere og mere bæredygtig fremtid, hvor vi som samfund nedbringer udledningen af CO2. Vores budskab er klart: Vi har løsningerne til at reducere klimabelastningen her og nu, så hvorfor vente længere? Lad os komme videre med den grønne omstilling.

Den fremtid, vi alle ønsker,

…er langt grønnere og mere klimavenlig, så vi kan se vores børn vokse op i en bæredygtig verden. En verden hvor klimaet tages alvorligt og får den plads i samfundet, som er nødvendig. En grønnere fremtid kræver handling og ikke mindst mod og vilje til at gøre en forskel. Vi skal bruge de forhåndenværende teknologier til hurtigt at skabe et solidt fundament på vores rejse mod en grønnere verden og investere stort, men samtidig ansvarsfuldt i udvikling af nye teknologier, der tilsammen kan sikre et bæredygtigt velfærdssamfund.

Der er ikke én løsning

…på vores klimaudfordringer, men et univers af muligheder, som i samspil skal løse udfordringerne. Vi skal optimere produktionen af alt fra fødevarer, industriel produktion og teknologiske hjælpemidler med afsæt i at undgå spild. Samtidig skal vi sikre en høj grad af genanvendelse og minimere skadelige påvirkninger af vores helbred og miljø. Vi skal anvende sol og vind som energiressource og forbinde vores distribution af el på tværs af landegrænserne for at skabe en større sammenhørighed mellem elforbruget og produktionen. Vi skal udnytte den ressource, som biologisk affald indeholder, til at producere CO2-frit biometan og biometanol. .

Fremtiden her og nu!

Der er et stort behov for handling, hvilket regeringen og klimaminister Dan Jørgensen er enige i. Men hvorfor skal vi vente til 2025, når vi har løsningerne til at reducere klimabelastningen her og nu? Vi har biomasserne – altså affald som er et restprodukt fra vores hverdag, fra industrien samt landbruget. Og vi har teknologien, der bæredygtigt kan producere biometan samt et landsdækkende gasnet, som allerede i dag benyttes til at transportere biometan fra biogasanlæggene til industrielle- og private forbrugere. Opgraderingsanlæg kan effektivt producere biometan og biometanol, som gør transportsektoren på land, vand og i luften til bæredygtig transport.

På gensyn til en grønnere fremtid!

Med venlig hilsen
Lundsby Biogas

Vinkel Bioenergi
– Et af Danmarks største biogasanlæg

Vinkel Bioenergi er bygget til at håndtere 400.000 tons biomasse om året og levere biogas til omkring 25.000 husstande om året. Anlægget er derfor et af de største biogasanlæg i Danmark.

Vinkel Bioenergi forsyner det danske naturgasnet med op til 5.000 Nm³ biometan i timen, hvilket svarer til lidt over 45.000.000 Nm³ biometan.

Er du nysgerrig – og vil du gøre noget nu?

Så kontakt
Niels Pedersen, CEO
np@lundsbybiogas.dk
+45 40 52 24 89