Vinkel Bioenergi

Vinkel Bioenergi
– Et af Danmarks største biogasanlæg

Vinkel Bioenergi er bygget til at håndtere 400.000 tons biomasse om året og levere biogas til omkring 25.000 husstande om året. Anlægget er derfor et af de største biogasanlæg i Danmark.

Vinkel Bioenergi forsyner det danske naturgasnet med op til 5.000 Nm³ biometan i timen, hvilket svarer til lidt over 45.000.000 Nm³ biometan.

Projekt

Biogasanlæg med opgradering til biometan

Sted

Højslev, Danmark

ÅRSPRODUKTION

45.000.000 Nm³ biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2019

”Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Lundsby og den rådgivning, vi har fået – både i forbindelse med at have fået foretaget analyser og bragt bakteriefloraen op i drift.”

– Jeppe Klug Madsen, Direktør