Vestjysk Biogas

Vestjysk Biogas
– Et anlæg tilpasset omgivelserne

Ambitionen hos Vestjysk Biogas var at bygge et anlæg tilpasset landskabets omgivelser, især i højden. På den måde ville anlægget ikke ødelægge områdets smukke omgivelser.

Anlægget optager 80.000 tons biomasse om året, primært bestående af restprodukter, majsensilage og møg.

Ved hjælp af opgraderingsdelen sender anlægget biometan via en 4,5 kilometer lang transmissionsledning til naturgassens hovedstation i Bølling. Herfra sendes der fem millioner ton gas ud i naturgasnettet om året.

Projekt

Biogasanlæg med membranopgradering til biometan

Sted

Borris, Danmark

ÅRSPRODUKTION

5.000.000 Nm3 biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2017

”Fra projektets start har vi haft et rigtig godt samarbejde med Lundsby. De har været gode til at tilgodese vores ønsker – og så har de stået til rådighed, når vi har haft brug for hjælp, uanset om det har været weekend eller aftener, hvor anlægget har drillet.”

– Jesper Røn, driftsleder