Vesthimmerland Biogas

Vesthimmerland Biogas
– Et anlæg til håndtering af slagteriaffald

Vesthimmerland Biogas håndterer ca. 275.000 tons biomasse årligt og leverer biometan svarende til forbruget i ca. 18.000 husstande om året. 2022 er året hvor de er i gang med en udvidelse til at kunne håndtere ca. 500.000 tons biomasse om året.

Vesthimmerland Biogas er bygget til at kunne modtage stort set alle typer af organiske biomasser fra gylle, dybstrøelse, frøgræshalm, energiafgrøder – og som noget særligt også slagteriaffald, som efter neddeling køres igennem et hygieniseringsanlæg til varmebehandling af biomasser forud for tilførsel heraf til selve biogasprocessen.

Projekt

Biogasanlæg med opgradering til biometan

Sted

Farsø, Danmark

ÅRSPRODUKTION

25.500.000 Nm3 biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2020