Iglsø Biogas - Lundsby Biogas

Iglsø Biogas

Iglsø Agro & Biogas
– Biomasse afgasses i højden

Iglsø Agro & Biogas, som oprindeligt blev bygget med en kapacitet på 150.000 tons biomasse om året, forventes efter en udvidelse at kunne håndtere 219.000 tons årligt. Grundet et ønske om pladsbesparelse er anlægget udstyret med høje reaktorer, som reducerer pladsbehovet med cirka 50 % sammenlignet med betontanke i et biogasanlæg.

Med de høje reaktortanke følger desuden den fordel, at omrøringen af biomassen er nemmere, og omkostningerne til omrøring reduceres sammenlignet med et anlæg med betontanke.

Projekt

Biogasanlæg med opgradering af biometan

Sted

Stoholm, Danmark

ÅRSPRODUKTION

15.000.000 m3 biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2018

Lundsby har været alletiders samarbejdspartner – også efter anlægget stod færdigt. Her har Lundsby hjulpet os med at få størst muligt output fra anlægget i henhold til det materiale, vi putter i. Og det betyder, at vi i dag udnytter vores materiale 100 % med så godt som intet spild i vores produktion.

– Kim Nielsen, direktør