Grauballegaard Biogas

Grauballegaard Biogas
– Robust og driftsikker

Lundsby Biogas idriftsatte i juli 2021 Grauballegaard Biogas. Biogasanlægget er placeret i Lemming nord for Silkeborg. I dette områder er der et godt opland for levering af biomasser fra landbruget. Ejer af Grauballegaard og medejer af Grauballegaard Biogas, Mads Niær Kristensen, kommer selv til at bidrage med en stor andel af biomasserne til anlægget.

Biogasanlægget er bygget til at håndtere 89.000 tons biomasse årligt, hvilket giver en årlig produktion på 6.000.000 Nm³ biometan. Anlægget håndterer biomasser som græs, majs, dybstrøelse og gylle.

Den årlige produktion på 6.000.000 Nm³ biometan svarer til et varmeforbrug for cirka 3.500 husstande.

Projekt

Biogasanlæg med opgradering til biometan

Sted

Lemming, Danmark

ÅRSPRODUKTION

6.000.000 Nm³ biometan

IDRIFTSÆTTELSESÅR

2021

”Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Lundsby og den rådgivning, vi har fået – både i forbindelse med at have fået foretaget analyser og bragt bakteriefloraen op i drift.”

– Jeppe Klug Madsen, Direktør