Slide VI LEVERER

Vi leverer det
bedste output

HVORFOR LUNDSBY

Bedst muligt output

Individuelt tilpassede løsninger med kvalitet og erfaring.

Videnspartner

Tæt dialog med kunden før, under og efter.

Robust og driftssikkert anlæg

Simpel og fleksibel fremgangsmåde.

Turnkey-løsning

Fra design, byggetilladelse og opførelse til idriftsættelse.

Vi tilbyder
robuste,
fleksible og driftsikre
biogasanlæg

Som en af Danmarks største biogasudviklere er vores daglige fokus at skabe en grønnere fremtid, som er baseret på vores erfaring og viden inden for biogasbranchen. Vores viden og erfaring gør os til specialister i at bygge højperformance biogasanlæg, der er robuste, fleksible og driftssikre.

Med biogasanlæg
udbreder vi grøn energi

Vi har mere end 25 års erfaring med udvikling og levering af individuelt projekterede biogasanlæg i forskellige størrelser og til flere forskellige anvendelsesmuligheder. Vores anlæg er tilpasset kundens ønsker og behov. Vores cases præsenterer et udsnit af vores kundespecifikke løsninger, hvor du kan lade dig inspirere til, hvordan du kan tage del i den grønne omstilling.

Nyheder

Lad os sammen gøre vores blå planet grønnere

This is custom heading element Det kræver et åbent sind og en nysgerrig tilgang når vi sammen skal nå vores drømme og ambitioner for en grønnere […]

Metanudslip fra jeres biogasanlæg

This is custom heading element Undersøgelser viser, at en stor andel af de danske biogasanlæg potentielt lækker metangas på forskellige lokationer af anlægget. Metanudslip kan have […]

Sådan bygger vi
biogasanlæg

Vi ved, hvor vigtigt det er for dig at have det rette vidensgrundlag for din beslutning om at investere i et biogasanlæg. Derfor tager vi dig i hånden, som din aktive partner, fra start til slut. Det betyder, at vi helt fra første kontakt, gennem designfasen, myndighedsbehandlingen, opførelsen og til idriftsættelsen af anlægget er din partner.

Lundsby Biogas er din samarbejdspartner under hele projektet fra start til slut, men samarbejdet slutter nødvendigvis ikke efter idriftsættelsen af anlægget. Vi agerer gerne sparringspartner gennem en løbende dialog og rådgivning vedrørende den efterfølgende drift. Så går du med tanker om at opføre et biogasanlæg, kan du trygt vælge Lundsby Biogas som din samarbejdspartner. Sammen sørger vi for, at det bliver til virkelighed.

Indblik i produktionen af
biometan til gasnettet pr. time

Vi giver dig her et øjebliksbillede af et af vores største biogasanlæg tilkoblet naturgasnettet. Du får indsigt i kapaciteten af anlægget i timen og hvor stor en CO2-fortrængning, der opnås ved biometan fremfor naturgas. Derudover får du et indblik i, hvor mange parcelhuses årlige opvarmningsbehov, der bliver dækket af det producerede biometan i timen.

Tons biomasse/timen

Nm3 biometan produceret/timen

Tons CO2-e fortrængning/timen

Antal parcelhuses årlige opvarmningsbehov dækket/timen

Udtalelser fra
vores samarbejdspartnere

Hos Lundsby vægter vi et tæt og godt samarbejde højt. Her kan du læse og lade dig inspirere af forskellige udtalelser fra vores samarbejdspartnere, der beskriver deres Lundsby anlæg og vores samarbejde.

Vores samarbejde med Lundsby har fungeret rigtig godt. Lundsby har været gode til at sørge for den rette træning af vores medarbejdere.- Jens Heilskov, Driftsleder hos Outrup BiogasLæs mere om casen
Vi forventer at kunne producere 5-6.000 m3 gas i timen på anlægget. Lige nu ligger vi på ca. 100.000 i døgnet, som vi i ejerkredsen er meget stolte af.- Jeppe Klug Madsen, Direktør, Vinkel BioenergiLæs mere om casen
Lundsby Biogas har sikret, at vi har fået det biogasanlæg vi har behov for til håndtering af de biomasser vi har til rådighed.- Mads Niær Kristensen, Direktør og medejer, Grauballegaard BiogasLæs mere om casen
Samarbejdet med Lundsby har fungeret godt. Som samarbejdspartner har Lundsby været gode til at skabe tryghed for vores personale i henhold til at kunne drifte anlægget på egen hånd efter indføringsprocessen.- Jens Heilskov, Driftsleder hos Outrup BiogasLæs mere om casen
Anlægget er bygget af Lundsby, og i den forbindelse havde vi en tekniker tilknyttet et halvt år efter, som skulle lære os at drifte anlægget. Det var en mand vi kunne få fat på døgnet rundt. Han kunne svare på alle vores spørgsmål og hjælpe os.- Michael Thomsen, Driftsleder, Grønhøj BiogasLæs mere om casen
I 2017 besluttede vi at udbygge biogasanlægget til at kunne håndtere faste biomasser. Udbygningen blev lagt i hænderne på Lundsby Biogas, som etablerede et indfødningssystem, som gør at vi nu kan tilføre dybstrøelse, halm og andre 2. generationsafgrøder.- Carsten Thesbjerg, Direktør, OL Biogas ApSLæs mere om casen
Lundsby Biogas byggede i 2015 et biogasanlæg hos mig, således jeg kunne levere biometan til Spjald Fjernvarmeværk. Anlægget har været nem at drifte, og jeg har lavet mere gas, end først forventet.- Knud Christensen, Ejer, Viftrup Biogas P/SLæs mere om casen
På under 4 timer kan vi producere det energibehov, som et almindeligt parcelhus forbruger for på et helt år.- Boe Madsen, Medejer, Madsen BioenergiLæs mere om casen
Lundsby Biogas har i opstartsfasen været tilknyttet anlægget og hjulpet med at sikre den rette opstart. Lundsby Biogas sørgede også for at få lavet en god introduktion for vores medarbejderne, der skal passe anlægget i dagligdagen.- Mads Niær Kristensen, Direktør og medejer, Grauballegaard BiogasLæs mere om casen
Anlægget er bygget specielt op i forhold til hvad man ser rundt omkring. Vi har valgt en løsning, hvor vi har en DCB-kran. Det giver en stor fleksibilitet, fordi vi sender en stor mængde tørstof igennem anlægget hver dag.- Jeppe Klug Madsen, Direktør, Vinkel BioenergiLæs mere om casen
Som en del af processen afholdte vi møde med repræsentanter fra Lundsby hver uge – her udvekslede vi tanker og idéer om projektet. Det har været helt afgørende for os med en samarbejdspartner, hvor vi kunne være sikre på, at vores inputs blev hørt.- Peter Nissen, Repræsentant for ejerkredsen, Outrup BiogasLæs mere om casen
Nu får vi 8-10% mere biometan ud af den samme biomasse, og mine aftagere er langt mere tilfredse med den afgasset gylle, da flydelaget på deres lagertanke er langt mindre. En anden fordel er at den afgassede gylle er tyndere og har langt lettere ved at trænge ned i jorden på f.eks. græsmarker, som tidligere var et problem.- Knud Christensen, Ejer, Viftrup Biogas P/SLæs mere om casen
I 2020 udvidede vi anlægget igen og etablerede samtidigt et opgraderingsanlæg, som gør, at vi kan producere biometan til Naturgasnettet.- Carsten Thesbjerg, Direktør, OL Biogas ApSLæs mere om casen
Fra projektets start har vi haft et rigtig godt samarbejde med Lundsby. De har været gode til at tilgodese vores ønsker – og så har de stået til rådighed, når vi har haft brug for hjælp, uanset om det har været weekend eller aftener, hvor anlægget har drillet.- Jesper Røn, Driftsleder, Vestjysk BiogasLæs mere om casen
Efter opstart og idriftsættelse havde vi en tekniker fra Lundsby tilknyttet Outrup Biogas – teknikeren gav os gode muligheder for sparring og dialog, når vi oplevede problemer, tvivl om anlægget eller ønsker til anderledes programmering. Han stod klar til at hjælpe – også i weekender, aftener og nætter.- Jens Heilskov, Driftsleder hos Outrup BiogasLæs mere om casen
Hallen er bygget med en god højde, så lastbilerne, uden at svine for meget, kan læsse af i et aflukket miljø, hvor vi kan samle den dårlige lugt op. Så vi ikke generer vores naboer, hvilket har stor værdi for os.- Jeppe Klug Madsen, Direktør, Vinkel BioenergiLæs mere om casen
Opstarten af anlægget forløb, som det skulle og anlægget producerer i dag det gas vi har forventet med de råvarer vi har til rådighed. Vi er rigtig godt tilfreds med anlægget fra Lundsby Biogas.- Mads Niær Kristensen, Direktør og medejer, Grauballegaard BiogasLæs mere om casen
De sidste to år har vi ikke haft ret meget forbindelse til Lundsby, da vi selv har kunnet drifte anlægget. Oplæringen fra Lundsby har været rigtig god.- Michael Thomsen, Driftsleder, Grønhøj BiogasLæs mere om casen
Min nye tank kan jeg have tilbagebetalt på ca. 7 år. Det er jeg godt tilfreds med, når jeg nu ser på alle de positive sidegevinster, der er fundet hermed.- Knud Christensen, Ejer, Viftrup Biogas P/SLæs mere om casen
Vi kan også konstatere, at den ”nemme” type biomasse, som glycerin og lignende produkter, efterhånden er steget så meget i pris, at det ikke giver mening at tilsætte dem i anlægget. Derfor vil det give mening at få mere gas ud af den svært nedbrydelige, men billige biomasse. Vi planlægger derfor også at udvide anlægget med en efterlagertank for at forlænge opholdstiden. Derfor har vi henvendt os til Lundsby Biogas for at få deres bud på, hvordan dette kan gøres nemmest og billigst.- Carsten Thesbjerg, Direktør, OL Biogas ApSLæs mere om casen
Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Lundsby, og den rådgivning vi har fået - både i forbindelse med at have fået foretaget analyser og bragt bakteriefloraen op i drift.- Jeppe Klug Madsen, Direktør, Vinkel BioenergiLæs mere om casen
Hvis vi har haft nogle ønsker om noget, der skulle gøres anderledes, har vi kunnet få det løst rigtig hurtigt.- Jesper Røn, Driftsleder, Vestjysk BiogasLæs mere om casen
Anlægget er bygget til at kunne producere 1650 kubikmeter rågas i timen. I dag – to år efter idriftsættelse – producerer vi en smule mere end 1650 kubikmeter rågas i timen, og det er vi meget tilfredse med.- Jens Heilskov, Driftsleder hos Outrup BiogasLæs mere om casen
Jeg erfarede, at med den store mængde tørstof i form af halm, dybstrøelse og frøgræshalm, som blev tilsat anlægget, havde jeg en meget høj TS i den afgassede gylle. Derfor besluttede jeg i 2019 at etablere endnu en efterafgasningstank på 4.600 m3, hermed fik jeg forlænget min opholdstid.- Knud Christensen, Ejer, Viftrup Biogas P/SLæs mere om casen
Jeg kom til Outrup få måneder før idriftsættelsen af anlægget, og på den måde fik jeg ret hurtigt indsigt i de forskellige ting og blev klædt godt på til at overtage driften efterfølgende.- Jens Heilskov, Driftsleder hos Outrup BiogasLæs mere om casen

Vores viden og erfaring
bliver din løsning

Gennem 25 år har Lundsby Biogas opført robuste, fleksible og driftssikre biogasanlæg. Som din videnspartner bringer vi derfor vores mangeårige erfaring med ind i projekteringen af hver enkelt biogasanlæg.

Vi har stort fokus på konstant udvikling af vores anlægsløsninger, hvilket kræver, at vi hele tiden er opdateret i forhold til ny viden. Denne nye viden sammenholder vi med vores eksisterende viden og erfaring inden for biogas, og på den måde sikre vi den bedste løsning. Vores løbende og tætte samarbejde med eksisterende kunder gør det blandt andet muligt for os at agere den bedste samarbejdspartner.

Vi glæder os til at
møde dig

Karsten Hjorth
CSO & Partner

Niels Pedersen
CEO

Gert Rosenqvist
CTO & Partner