Biogasanlæg bygget med kvalitet og erfaring | Lundsby Biogas

Bedst muligt output

Individuelt tilpassede løsninger med kvalitet og erfaring.

Videnspartner

Tæt dialog med kunden før, under og efter.

Robust og driftssikkert anlæg

Simpel og fleksibel fremgangsmåde.

Turnkey-løsning

Fra design, byggetilladelse og opførelse til idriftsættelse.

Vi tilbyder
robuste,
fleksible og driftsikre
biogasanlæg

Som en af Danmarks største biogasudviklere arbejder Lundsby Biogas hver dag for at skabe en grønnere fremtid. Vi er specialister i at bygge højperformance biogasanlæg og lægger stor vægt på at opføre anlæg, som er robuste, fleksible og driftssikre.

Med biogasanlæg
udbreder vi grøn energi

Siden 1995 har vi udviklet og leveret individuelt projekterede biogasanlæg i forskellige størrelser og til flere forskellige anvendelsesmuligheder. Du kan finde flere detaljer omkring vores mange spændende projekter i vores cases og lade dig inspirere til at tage del i den grønne omstilling.

Sådan bygger vi
biogasanlæg

Hos Lundsby Biogas tager vi dig i hånden som en aktiv partner fra start til slut. Det betyder, at vi helt fra første kontakt, gennem designfasen, myndighedsbehandlingen, opførelsen og til idriftsættelsen af anlægget er din partner.

Samarbejdet slutter nødvendigvis ikke efter idriftsættelsen. Vi agerer gerne sparringspartner gennem en løbende dialog og rådgivning vedrørende den efterfølgende drift, så vi sammen kan sikre det bedst mulige output af dit biogasanlæg. Du kan derfor trygt overlade dine tanker om at opføre et biogasanlæg hos os. Sammen sørger vi for, at det bliver til virkelighed.

Produktion af biometan til gasnettet

Lundsby har opført biogasanlæg tilkoblet gasnettet, som tilsammen danner en kapacitet på 130.000.000 Nm3 biometan pr. år tilført naturgasnettet. Dette giver en årlig reduktion af CO2-udledningen på 260.000 tons. Denne årlige reduktion svarer til 100.000 bilers årlige CO2‑udledning fjernet fra vejen eller til 75.000 parcelhuses årlige opvarmningsbehov, svarende til beboerantallet i Aarhus by.

260000

tons CO2-reduktion pr. år fra erstattet naturgas

100000

bilers årlige CO2-udledning fjernet fra vejen

75000

parcelhuses årlige opvarmningsbehov dækket

Vores viden og erfaring
bliver din løsning

Gennem 25 år har Lundsby Biogas opført robuste, fleksible og driftssikre biogasanlæg. Som din videnspartner bringer vi derfor vores mangeårige erfaring med ind i projekteringen af hver enkelt biogasanlæg.

Vi lægger stor vægt på konstant at udvikle vores anlægsløsninger, hvilket vi sikrer ved altid at være opdateret ift. ny viden og erfaring på området, som vi bl.a. tilegner os gennem løbende samarbejde med vores eksisterende kunder.

Vi glæder os til at
møde dig

Karsten Hjorth
Salgsdirektør

Ricco Veile
Adm. direktør

Gert Rosenqvist
Teknisk direktør