Borgerne i Klejtrup holder varmen med biogas fra Hærup Biogas ApS

By november 13, 2017Nyheder

I Hærup ved Klejtrup gik gårdejer John Jensen og samarbejdspartner Martin Jensen i februar 2018 i gang med opførelsen af et nyt biogasanlæg – leveret af Lundsby Biogas. Anlægget stod allerede opført i juli efter kun et halvt års byggeri og blev idriftsat i september 2018.

Anlægget kan fremstille gas nok – 3-4 mio. m3 biogas pr. år – til, at Klejtrup Kraftvarmeværk kan få mindst 95% af sit fyringsbrændstof herfra – og dermed kan Klejtrup Kraftvarmeværk erstatte naturgas med biogas. Kun ca. en fjerdedel af råstoffet i anlægget bliver dermed gylle, og resten udgøres af tørstoffer som halm, majs og andre biomasser.

Yderligere information

Kontakt Karsten Hjorth på kh@lundsbybiogas.dk eller +45 316 316 99