Øko-biogasanlæg bidrager til en bæredygtig fremtid

By oktober 30, 2019Nyheder

I Outrup nær Varde er fem lokale landmænd gået sammen om investeringen i et biogasanlæg fra Lundsby Biogas. Anlægget er det andet økologiske af sin slags i Danmark og forventes med en håndtering af 125.000 tons biomasse om året at kunne levere grøn energi til 4300 husstande.

Mange års arbejde for en mere bæredygtig gyllehåndtering kulminerede, da biogasanlægget ved Outrup kunne indvies i august måned. Lundsby har været totalleverandør på anlægget, som er resultatet af tre økologiske kvægbrugere og to minkfarmeres brændende ønske om en grønnere fremtid.

Oprindeligt var alle fem tilmeldt som leverandører til biogasanlægget i Korskro, men en afstand på 30 km til anlægget fik landmændene på andre tanker.

”Vi mente ganske enkelt ikke, at den lange transport af gylle fra Outrup til Korskro ville være forenelig med bæredygtighed, og derfor tog vi sagen i egen hånd. Med eget anlæg i Outrup kan vi nu holde fragten af gylle nede på 7 km – det er mere hensigtsmæssigt set fra et miljøperspektiv og sparer os samtidig tid,” fortæller minkavler Peter Nissen, der repræsenterer ejerkredsen bag Outrup Biogas.

Altafgørende med godt samarbejde

Da beslutningen om et biogasanlæg ved Outrup var truffet, fulgte mange måneders research og besøg på eksisterende anlæg i både Danmark og Tyskland. Og det var en lang, men nødvendig proces, mener Peter Nissen.

”Vi blev klar over, at vi ville have en dansk samarbejdspartner til levering af biogasanlægget. Vi snakkede med flere, men lod vores valg falde på Lundsby Biogas. Vi havde nogle rigtige gode snakke med Karsten Hjorth fra Lundsby, som har mange års erfaring inden for branchen, og det gav os en tryghed i processen.”

Ordet ’standard’ findes ikke hos Lundsby. Som leverandør af biogasanlæg gør virksomheden nemlig meget ud af at facilitere en proces, hvor alle, der er involveret i projektet, bliver hørt.

”Hver mandag holdt vi møde, hvor to fra ejerkredsen deltog sammen med repræsentanter fra Lundsby – her vendte vi projektet og udvekslede tanker og idéer. Det har været helt afgørende for os med en samarbejdspartner, hvor vi kunne være sikre på, at vores inputs blev hørt. Eksempelvis er de tegninger, vi blev præsenteret for fra start, langt fra dem, der endte med at blive bygget ud fra.”

Grøn energi til Varde Kommune

Med en forventet årlig produktion på 7-8 mio. kubikmeter grøn og CO2-neutral biogas er biogasanlægget ikke blot til gavn for landmændene, men også Varde Kommune, som kan anvende den energi, anlægget producerer.

”Via anlægget bliver biogassen omdannet til bionaturgas, som ledes direkte til det lokale naturgasnet – her kan den bruges lokalt eller lagres, indtil der er brug for den. Det betyder faktisk, at vi med anlægget i Outrup kan levere gas til 4300 husstande og samtidig opnå en besparelse på 7600 tons CO2 om året,” forklarer Peter Nissen, som samtidig fortæller, at anlægget har udløst en bølge af biogas-begejstring i lokalmiljøet.

”Det er ikke kun os ejere, der er stolte af anlægget. Hver eneste uge kommer der lokale forbi, som udviser interesse for Outrup Biogas – og de har gerne venner og familie med fra nær og fjern. Det er faktisk blevet lidt af et tilløbsstykke. I sidste uge havde vi besøg af to par fra Aarhus, som fik rundvisning i anlægget.”

Leave a Reply