Biogasanlæg med

kvalitet og erfaring

Derfor bør du vælge biogas

Mindre lugt

Afgasset gylle lugter mindre end traditionel gylle, er mere homogen og nemmere at dosere på marken. Afgasset gylle er også nem at deklarere for NPK.

Bedre udnyttelse af næringstofferne

Kvælstoffet og fosforen i den afgassede gylle kan i langt højere grad optages direkte af planterne. Dette mindsker i høj grad udvaskningen af næringsstofferne til grundvandet.

Lavere smitterisiko

Når gyllen behandles i et biogasanlæg formindskes indholdet af bakterier væsentligt og ukrudtsfrø uskadeliggøres.

Få en rundtur hos Madsen Bioenergi

madsen bioenergi opført af Lundsby Biogas
Biogasanlægget består af følgende tanke: Fortank 2.000 m3 Reaktortanke 8.600 m3 Efterafgasningstanke 8.600 m3 ”Varm” Lagertank 4.300 m3 ”Kold” Lagertank 4.300 m3 Lagertank 4.300 m3 Udleveringstank 135 m3
Brdr. Madsen har avlet hele deres forsyning af energiafgrøder selv. Det består primært af majsensilage, men der er også høstet en del helsæd som her tilsættes i dosseringsanlægget fra Fliegl.
For at effektivisere varmeudnyttelsen på anlægget er der installeret en ”Cronborg” varmepumpe. Varmepumpen bruger varmen fra den afgassede biomasse til at opvarme den kolde rågylle, som tilføres anlægget.
”Madsen Bioenergi I/S” har valgt et opgraderingsanlæg fra ”Ammongas”. ”Ammongas” er et dansk produkt, som opgraderer biogassen vha. amin. Til dette skal der anvendes ca. 140 ͦC varmt vand. Stort set hele denne varme genanvendes dog til procesvarme til biogasanlægget.
Anlægget tilføres ca. 100.000 ton gylle om året. Aflæsningen sker i aflæssehallen og tankbilen tager altid afgasset biomasse med tilbage til leverandørerne.
For at producere varme til opgraderingsanlægget har ”Madsen Bioenergi I/S” installeret et ”Lin-Ka” halmfyr inklusiv halmbane. Halmfyret kan producere 1 MWh. Som backup er der installeret et gasfyr, som kan anvende bionaturgas. Gaskedlen kan også producere ligeledes producere 1 MW.
Anlægget kan også håndtere 2. generations biomasser (dybstrøelse, halm, frøgræshalm, avner etc.). Her tilsættes dybstrøelse fra Skive Ridebane.
Alt biomasse ledes igennem en ”Vogelsang RotaCut”, hvor den neddeles.
Gyllen og den faste biomasse tilsættes Mixertanken, hvor den gøres pumpbar (10 – 13 % TS). Fra Mixertanken suges der luft, således lugten i Læsse/lodsehallen reduceres betydeligt.
Den opgraderede biogas bliver solgt til ”HMN Naturgas”. HMN har derfor opstillet en målerstation på anlægget som kontrollerer kvaliteten og mængden på den opgraderede bionaturgas. Efterfølgende ledes gassen til en MR-station ca. 11 km fra anlægget.
Anlæggets pumpearrangement er baseret på en Vogelsang pumpe,som sørger for biomassen bliver pumpet til og fra de forskellige procestanke.
Biomassen pumpes efter neddelingen til de to opvarmningsmoduler fra ”Landia”. Her neddeles biomassen yderligere samt varmes op til 60 – 65 ͦ C. Opvarmningsmodulerne vil også kunne fungere som hygiejneseringstanke, hvis dette bliver nødvendigt.
Grønhøj Bioenergi ApS

Grønhøj Bioenergi ApS

Iglsø Agro og Biogas A/S

Iglsø Agro og Biogas A/S

Vrejlev biogas

Vrejlev biogas

100 ton anlæg

Holbæk Bioenergi

Holbæk Bioenergi

Stort biogasanlæg

Wapnö Gods Biogasanlæg

Wapnö Gods Biogasanlæg

Mellemstort biogasanlæg

Boundary Lane Bioenergy

Boundary Lane Bioenergy

Lille biogasanlæg

Madsen Bioenergi

Madsen Bioenergi

Stort biogasanlæg

Sådan bygger vi biogasanlæg

Hos Lundsby Biogas tager vi kunden i hånden ikke blot fra start til slut, men vi holder også en tæt kontakt i den efterfølgende drift. Der bliver gjort et stort arbejde i at lære dig som kunde, hvordan de enkelte dele fungerer, samt hvordan du får størst mulig udnyttelse af dit biogasanlæg. Se videoen til højre, og lær mere om processen.

Vi glæder os til at møde dig

 Partner & CEO

Partner, Head of Operation & Sales Manager 

Få en god snak om dine muligheder

Du er altid velkmmen til at skrive til os, hvis du måtte have spørgsmål til dine muligheder for biogasløsninger, eller hvis du blot ønsker at blive klogere derpå. Du kan eventuelt bruge formularen nedenfor. Ellers kan du ringe til os på telefon: +45 96 49 43 00.